Най-вкусният ден!

Най-вкусният ден!

Лято е! Ваканция! Слънчевото утро предвещава един интересен и неочаквано вкусен ден. Днес, с момичетата ще работи Анелия Спасова. Тя е онзи ментор, който повече слуша отколкото говори, предпочита да прави нещо заедно с всички и да раздава обич и

ТВОРЧЕСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ – СРЕДА ЗА НАУЧАВАНЕ И СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ

ТВОРЧЕСКИТЕ РАБОТИЛНИЦИ – СРЕДА ЗА НАУЧАВАНЕ И СЕБЕИЗРАЗЯВАНЕ

Творческата дейност е магията, която разкрива дарбите и талантите, но в повечето случаи е пътят към самоизразяването. Когато става дума за млади хора (каквито са момичетата от целевата грепа), които не са работили в тази посока, творчеството е начин за

ИЗКУСТВОТО И ПРОМЯНАТА, ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ

ИЗКУСТВОТО И ПРОМЯНАТА, ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ

В Програмата за социални умения се провеждат ежемесечни срещи на момичетата от ВУИ „Христо Ботев”, с. Подем с изкуството. Това не е програма, която да си поставя цели единствено с предоставяне на забавления и оплътняване на свободното време. Далеч по-дълбоко

ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ – МОСТ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА

ПРОГРАМАТА ЗА СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ – МОСТ КЪМ РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯТА

По смисъла на своя престой във ВУИ „Христо Ботев”, с. Подемто на гражданска култ, девойките изтърпяват известно наказание да девиантните постъпки и поведенчески прояви, които са класифицирани от Закона за противообществените прояви на непълнолетни и пълнолетни. В този смисъл те

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА МЕНТОРИТЕ. ПОДХОД НА БЛАГОДАРНОСТТА

ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА МЕНТОРИТЕ.  ПОДХОД НА БЛАГОДАРНОСТТА

Една от най-ценните здискусии, в рабките на тридневния обучителен семинар, се фокусира около темата за БЛАГОДАРНОСТТА. Методологията за Менторска подкрепа представя теорията за „благодарността”, като част от подхода, който менторите ще ползват в своята работа с момичетата от ВУИ „Христо

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА МЕНТОРИТЕ. РЕЗИЛИАНС

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА МЕНТОРИТЕ. РЕЗИЛИАНС

За подготовката на менторите беше организирано тридневно семинарно обучение, което се проведе в Обучителната база на НСИ в с. Сливек, общ. Ловеч. Основните задачи бяха свързани с представянето и обсъждането на разработената методология за Менторската подкрепа във ВУИ „Христо Ботев”,

Менторите – кауза, мисия, отговорност

Менторите – кауза, мисия, отговорност

Да бъдеш ментор е огромно предизвикателство. Това не е просто някаква авантюра, която касае единствено теб, твоя личен живот, твоя собствен ден. Това не е, също така, някакъв обикновен доброволчески импулс, който те тласка към себеотдаване в името на другите.

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА“ приема заявления за кандидати за ментори по проект „Менторство за приобщаване“

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА“ приема заявления за кандидати за ментори по проект „Менторство за приобщаване“

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА, в партньорство с Възпитателно училище – интернат „ХРИСТО БОТЕВ“ с. Подем изпълняват проекта „Менторство за приобщаване“, финансово подкрепен от Програма „АКТИВНИ ГРАЖДАНИ“ на Европейското икономическо пространство – държавите извън Европейския съюз, финансиращи неправителствени организации.

Плевенски обществен фонд „Читалища“ и ВУИ „Христо Ботев“ – Подем реализират съвместен проект

Плевенски обществен фонд „Читалища“ и ВУИ „Христо Ботев“ – Подем реализират съвместен проект

Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА” в партньорство с Възпитателно училище-интернат „Христо Ботев”, с. Подем стартира проекта „МЕНТОРСТВО ЗА ПРИОБЩАВАНЕ”. Повече за него екипът му разказа на пресконференция в БТА. Той е насочен към една от най-рисковите и сложни за