ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА МЕНТОРИТЕ. РЕЗИЛИАНС

ПОДГОТОВКА И ОБУЧЕНИЕ НА МЕНТОРИТЕ. РЕЗИЛИАНС

За подготовката на менторите беше организирано тридневно семинарно обучение, което се проведе в Обучителната база на НСИ в с. Сливек, общ. Ловеч. Основните задачи бяха свързани с представянето и обсъждането на разработената методология за Менторската подкрепа във ВУИ „Христо Ботев”,