ИЗКУСТВОТО И ПРОМЯНАТА, ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ

ИЗКУСТВОТО И ПРОМЯНАТА, ЧРЕЗ ХУДОЖЕСТВЕНОТО ПРЕЖИВЯВАНЕ

В Програмата за социални умения се провеждат ежемесечни срещи на момичетата от ВУИ „Христо Ботев”, с. Подем с изкуството. Това не е програма, която да си поставя цели единствено с предоставяне на забавления и оплътняване на свободното време. Далеч по-дълбоко