МУЗИКАТА – ИЗКУСТВОТО НА ЧУВСТВАТА

МУЗИКАТА – ИЗКУСТВОТО НА ЧУВСТВАТА

За пръв път в жвота си, момичетата от ВУИ „Христо Ботев”, с. Подем, присъстваха на акордеонен концерт. Тази възможност им даде младата музикантка от гр. Троян ХРИСТИНА ПЕТКОВА. Това музикално събитие беше организирано от Ваня Михова – ментор от екипа

ПАРКЪТ НА ВУИ – ЗЕЛЕНИЯТ ОАЗИС

ПАРКЪТ НА ВУИ – ЗЕЛЕНИЯТ ОАЗИС

Парковото пространство на ВУИ „Христо Ботев”, с. Подем, е красиво място, в което природата е събрала зеления си разкош, зеленината на горската хармония и кристалния чист въздух. Този истински природен оазис изисква грижа, която с желание и старание полагат момичетата.

ТРЕНИНГИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ТРЕНИНГИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Едни от най-ефективните инструменти за личностна промяна и израстване са психологическите тренинги, които редовно се провеждат. Водещи са менторите от Менторския екип, подкрепяни от психолога на ВУИ. Темата на всеки тренинг се формулира след провеждане на свободна и неструктурирана дискусия,

МАРТА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА и танцовото изкуство

МАРТА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА и танцовото изкуство

Марта е професионален артист и хореограф, завършила специалността „Танцов театър” в Нов Български Университет. Много лесно е да въведе момичетата от ВУИ в света на танца и театъра, защото този съвременен сценичен жанр е твърде блидък на тяхната сетивност. Всяко

МАРТА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА и спорта

МАРТА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА и спорта

Спортът съпътства живота на всеки от нас. Някои спортуват активно, други спорадично, а трети са просто спортни фенове. Любимият спорт на момичетата от ВУИ е баскетбола. Всяко посещение на Марта Димитрова-Иванова включва задължително спортни занимания. Защото физическата кондиция е важен

МАРТА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА и неформалното образование

МАРТА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА и неформалното образование

Марта е член на менторския екип, но нейните срещи с момичетата датират много преди стратирането на Менторската програма. В качеството си на доброволец, тя редовно посещаваше ВУИ и между нея и тях е изградена здрава доверителна връзка. Тя е професионален

ЗАНИМАНИЯТА НА МЕНТОРИТЕ

ЗАНИМАНИЯТА НА МЕНТОРИТЕ

Всеки член на Менторския екип самостоятелно решава темата на своето занимание. Тя е провокирана не само от потребностите на момичетата, но и от тяхното моментно състояние, както и от уменията и професионалния опит на всеки ментор. Парковото пространство на ВУИ