Донор: Програма АКТИВНИ ГРАЖДАНИ, финансирана от ЕИП /Европейско икономическо пространство – държавите извън Европейския съюз, финансиращи неправителствени организации/;
Организация: Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА, БУЛСТАТ: 114550119, адрес: гр. Плевен, п.к. 5800, пл. ВЪЗРАЖДАНЕ”, №1, ОФИС 311, 314, 315
Изпълнителен директор: Даниела Димитрова
Координатор: Антоанета Мачева
Счетоводител: Янка Вълчева
Партньор: ВУИ „”Христо Ботев”, с. Подем
Директор: Инж. Нина Атанасова
ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ПРОЕКТА: 16 месеца /4 месеца – подготвителен период, 12 месеца – реално изпълнение на дейностите/