Момичетата от ВУИ бяха поканени в едно странно кътче на местното читалище. Стаята за споделяне. Там всяка една от тях сподели най-съкровените си желания. Фасилитатор на дискусията беше Анелия Спасова. Така, всички получиха своя час откровение.

СТАЯ ЗА СПОДЕЛЯНЕ ВЪВ ВАДИНСКОТО ЧИТАЛИЩЕ