Долновадинския бряг е активно посещаван от рибари и почиващи. Ето затова той има нужда от редовно почистване. Момичетата от ВУИ с удоволствие проведоха еко-акция за почистване на брега. Читалището беше осигурило чували и ръкавици, а девойките за няколко часа почистиха крайбрежната ивица. След акцията получиха грамоти и награди от Басейна дирекция, Плевен. Ако обичаш природата – трябва да се грижиш за нея!

ЕКО-АКЦИЯ „ДА ПОЧИСТИМ ДУНАВСКИЯ БРЯГ!”