Една от най-активните менторки от Менторския екип е Анелия Спасова. Тя е секретар на НЧ „Съзнание” в с. Долни Вадин, общ. Оряховица, обл. Враца. Тя организира, с помощта на доброволците на читалището, едно вълнуващо и невероятно гостуване.

След пристигането си, момичетата от ВУИ, посрещнати от Анелия и нейните доброволци, посетиха читалищната библиотека. Част от девойките никога през живота си не бяха влизали в библиотека и нямаха представа какви са нейните функции и значение за местните общности. Анелия Спасова разказа историята на читалището, инициативите му и за работата на библиотеката. Момичетата разбраха как се заема литература, как се подреждат книгите от фонда, каква е ролята на библиотечното хранилище. Анелия подари по една нова книга на всяка една от тях. Това беше един истински ценен подарък.

ГОСТУВАМЕ В ЕДНО МАЛКО СЕЛЦЕ, КЪДЕТО ПЪТЯТ СВЪРШВА