Домакините на Вадинското читалище бяха подготвили заготовките за изработването на хартиени кашпи. Техниката се оказа не толкова лесна, но с помощта на доброволците на читалището, всяко момиче изработи своя кашпа. Работата беше увлекателна и забавна. Така се придобиват сръчности, умения и чувство за естетика.

АРТ-АТЕЛИЕ В ЧИТАЛИЩЕТО НА С. ВАДИН