Един от петте ваканционни дни беше посветен на превенцията на употребата на наркотични и други вредни вещества. Експерти на ПИЦ – Плевен проведоха три поредни тренингови сесии за работа по групи, за дискутиране на вредното влияние на зависимостите и как да се предпазваме от тях. Ролеви игри, интерактивни задачи и много дискусии бяха включени в сесиите. Накрая момичетата от ВУИ получиха интересни подаръци – ранички и аксесоари за телефони. Прекрасно е, когато съчетаем полезното с приятното.

ТРЕНИНГ ПО ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРКОТИЧНИ И ДРУГИ ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА