Новоселският манастир „Св. Троица” е действащ женски манастир, построен през 18 век. През 1876 година манастирът застава в центъра на Новоселската република, която просъществува девет дни. В този период обителта е подложена на нападения от османска страна. Свещеникът Георги Христов и няколко монахини го отбраняват, но биват убити, а манастирът – опожарен.

Днес още личат дупките от куршумите по вратата. Манастирът е възстановен след Освобождението с помощта на родолюбиви българи. Параклисът в Новоселския манастир е превърнат в музеен кът на освободителната борба. В него са изложени множество доказателства за родолюбивия дух на новоселци, включително портрет на Цвятко Златев – деен революционер от Ловешки окръг. Девически манастир „Света Троица“ е обявен за паметник на културата. Момичетата разгледаха манастирската църква, запалиха свещи и дълго след посещението си разговаряха за вярата, духовните ценности и смирението.

ПОСЕЩЕНИЕ НА НОВОСЕЛСКИЯ МАНАСТИР В АПРИЛЦИ