Семейната ваканция в Сливек беше сбъдната мечта. Придружени от своите ментори, момичетата от ВУИ изживяха истинска семейна ваканция. Те почувстваха грижата и топлината от менторите. Всеки ден предоставяше разнообразни възможности за пълноценна почивка и забавление.

Още през първия ден се сформираха групи по интереси. Всяка група имаше своите ментори, които им предоставяха различни варианти за индивидуална и групова работа. Във фокуса на работата по групи, стоеше въпросът за поведението на хората на обществени места. Разговорите се свеждаха до обикновени и прости неща: как се храним в ресторанта, как пребиваваме в хотелските стаи, как общуваме с персонала на хотела, какви правила се спазват, така че всички почиващи да получат нормални условия и релаксираща атмосфера.

Бяха засегнати и теми, свързани с междуличностното общеване на публични места. Как да се отнасяме един към друг, как да преодоляваме междуличностни конфликти, как да се справяме с рискови ситуации. Менторите свършиха отлична работа в ежедневната си работа по групи.

СЛИВЕК – ГРУПИ ПО ИНТЕРЕСИ