Едни от най-ефективните инструменти за личностна промяна и израстване са психологическите тренинги, които редовно се провеждат. Водещи са менторите от Менторския екип, подкрепяни от психолога на ВУИ. Темата на всеки тренинг се формулира след провеждане на свободна и неструктурирана дискусия, чрез която се извежда най-актуалния за момента проблем, който вълнува или тревожи момичетата. При провеждането им се ползват най-съвременните методи и техники: ролеви игри, ситуационни задачи, работа по групи, структурирани дискусии.

Особен интерес момичетата проявиха при провеждането на дискусия по модела „Световно кафене” и сесиите по „Форум театър”. Важно е всяка една от тях да дефинира своите добри страни, които ще бъдат „мотора” в бъдещото им развитие, както и онези слабости, които да бъдат преодолявани. Тренингите за личностно развитие са любимо занимание на момичетата, защото чрез тях те все по-добре опознават себе си и другите.

ТРЕНИНГИ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ