Марта е професионален артист и хореограф, завършила специалността „Танцов театър” в Нов Български Университет. Много лесно е да въведе момичетата от ВУИ в света на танца и театъра, защото този съвременен сценичен жанр е твърде блидък на тяхната сетивност.

Всяко нейно занимание започва с познания, но завършва с танци. Така момичетата се срещат с различна музика и различни таци. Сюжетът във всеки един хореографски етюд е разказ на техния живот – понякога тъжен, но по-често – весел, каквото е детството и младостта на всеки човек. Танцът е онази магия, чрез която можеш да изразиш себе си и да усетиш истински другите.

МАРТА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА и танцовото изкуство