Марта е член на менторския екип, но нейните срещи с момичетата датират много преди стратирането на Менторската програма. В качеството си на доброволец, тя редовно посещаваше ВУИ и между нея и тях е изградена здрава доверителна връзка. Тя е професионален треньор на младежи в сферата на неформалното образование. В обмени, курсове и други активности тя е обучила стотици младежи от десетки европейски и не само държави. Работата й с момичетата от ВУИ „Христо Ботев”, с. Подем й носи много радост. Нейните тренинги са по темите: „Ефективно общуване”, „Преодоляване на конфликти”, „Лидерство”, „Толерантност във взаимоотношнията”. Всеки тренинг е не само приятно и интересно преживяване, а източник на нови знания и практически умения.

МАРТА ДИМИТРОВА-ИВАНОВА и неформалното образование