Всеки член на Менторския екип самостоятелно решава темата на своето занимание. Тя е провокирана не само от потребностите на момичетата, но и от тяхното моментно състояние, както и от уменията и професионалния опит на всеки ментор.

Парковото пространство на ВУИ е подходящо място за срещи между девойките и техните ментори. Галя Христова е менторът, с когото всяко момиче може да сподели откровено своите тревоги и страхове, своите планове и мечти. Тя прилага различни техники за психологическа подкрепа. Най-често използва метода „Карта на сърцето”. Чрез него тя достига до най-дълбоката им чувствителност. Индивидуално или групово, Галя Христова работи всеотдайно и се превръща в техен приятел, съмишленик, мотиватор.

ЗАНИМАНИЯТА НА МЕНТОРИТЕ