Една от най-полезните дейности в проекта „Менторска подкрепа” е Програмата за социални умения. Като част от нея, ежемесечно момичетата от ВУИ „Христо ботев”, с. Подем посещават организирано институция, структура на местна власт или организация, за да надграждат социалната си ориентация и самостоятелност, които ще им бъдат необходими след напускане на ВУИ.

С особен интерес и респект девойките участваха в срещата им със секретаря на Община Долна Митрополия – г-жа Десислава Манова. Те разбраха за основните функции на общинската администрация, услугите, които тя предоставя на гражданите и още много любопитни неща. Въпросите им продължиха повече от час. Следващото им посещение беше в Бюро по труда в гр. Долна Митрополия, където разбраха как се търси работа и как може една институция да бъде спасителен пояс за всеки гражданин. Социалните умения са важна част от самостоятелния успешен живот.

ДА ОПОЗНАЕМ ИНСТИТУЦИИТЕ