ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:
Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА
адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“, №1, офис 311
тел.: 064/83 65 58
моб. тел.: 0896 66 92 05; 0896 66 92 14
Екип за управление на проекта:
Даниела Димитрова – Ръководител
Антоанета Мачева – Координатор
Нина Атанасова – Специалист „Мониторинг и оценка“
Янка Вълчева – Счетоводител