ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ:
  Сдружение „Плевенски Обществен Фонд – ЧИТАЛИЩА
  адрес: гр. Плевен, пл. „Възраждане“, №1, офис 311
  тел.: 064/83 65 58
  моб. тел.: 0896 66 92 05; 0896 66 92 14
  Екип за управление на проекта:
  Даниела Димитрова – Ръководител
  Антоанета Мачева – Координатор
  Нина Атанасова – Специалист „Мониторинг и оценка“
  Янка Вълчева – Счетоводител