Плевенски Обществен Фонд „ЧИТАЛИЩА“ е учреден през 2001 год. в резултат на гражданска инициатива, осъществена със средствата на застъпничеството, като инструмент за гражданско участие в процесите на вземане на решения, с подкрепата на Програма „Демократична мрежа“ и Американския институт по демокрация. Той е сдружение на читалища, НПО, граждани и Местна Власт. Така се реализира идеята за създаване на обществена организация, която е институция на общността в общините от Плевенска област, и работи за развитието на гражданското общество чрез читалищата, които в селата са единствените непрителствени организации.
През 2019г. Плевенски Обществен Фонд „ЧИТАЛИЩА“ /СПОФ „ЧИТАЛИЩА“/ е най-голямата нестопанска организация на територията на Плевенска област. Асоциирани членове на фонда вече са община Долна Митрополия, община Левски и община Долни Дъбник, заедно с читалищата на тяхната територия. Сдружението е представяно на форуми на местните власти и нестопанските организации като иновативен модел за работа с читалища на общинско и регионално ниво.
Нашите Цели и задачи

  • Да подпомага развитието и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество, образованието и културата чрез читалищата в област Плевен и в страната – традиционни обществени средища.
  • Да осигурява благоприятни условия за устойчиво развитие на местната общност чрез разработване и осъществяване на стратегии, проекти и програми, свързани с читалищата в област Плевен и страната.
  • Да способства за развитието на читалищното дело, чрез подпомагане на читалищни проекти и инициативи, свързани с развитие и утвърждаване на местните културни традиции.
  • Да подпомага социално изолирани обществени групи в образователно – просветни дейности, социално интегриране и личностно развитие.